„Uszyj jasia”, czyli charytatywna akcja w Zielonych Arkadach